from
м2
to
Details
Class of the building
Parking
List
On the map
Oruzheynyi per, 25
Oruzheynyi per., 25
500348
Serpukhovskiy per, 7s1
Serpukhovskiy per., 7s1
508869
Mosfil'movskaya ul, 70k4
Mosfil'movskaya st., 70k4
501676
Krutitskaya nab, 13
Krutitskaya nab., 13
502373
Arbat st.27/47
Arbat st., 27/47
501078
Arbat ul, 27/47
Arbat st., 27/47
505369
Arbat st.18
Arbat st., 18
502100
Pechatnikov per. 13
Pechatnikov per., 13
510959
Tolmachevskiy Malyi per, 8s1
Tolmachevskiy Malyi per., 8s1
509232
B. Patriarshiy per. 8s1
B. Patriarshiy per., 8s1
501266
Udal'tsova ul, 81
Udal'tsova st., 81
501823
Zlatoustinskiy Bol'shoy per, 3As2
Zlatoustinskiy Bol'shoy per., 3As2
503292
Yamskogo Polya 1-ya ul, 24
Yamskogo Polya 1-ya st., 24
504292
Shabolovka ul, 10
Shabolovka st., 10
501552
Kalashnyi per. 4/1s1
Kalashnyi per., 4/1s1
510566
Pokrovka ul, 42s6
Pokrovka st., 42s6
506351
Myasnitskaya ul, 24/7s2
Myasnitskaya st., 24/7s2
510957
Blagoveshienskiy per, 5s1
Blagoveshienskiy per., 5s1
510876
Pokrovka ul, 25
Pokrovka st., 25
500031
Khodynskaya ul, 2
Khodynskaya st., 2
510902
Khodynskaya ulitsa, 2
Khodynskaya ulitsa, 2
510903
Granatnyi per, 10s1
Granatnyi per., 10s1
510914
Starokonyushennyi per, 5/14
Starokonyushennyi per., 5/14
508621
1-y Smolenskiy per, 9s1
1-y Smolenskiy per, 9s1
509861
1-yi Smolenskiy per, 17
1-yi Smolenskiy per., 17
507974
Tsvetnoy Blvd, 16/1
Tsvetnoy Blvd, 16/1
505808
Staromonetnyi per, 24
Staromonetnyi per., 24
510724
Chapaevskiy per, 3
Chapaevskiy per., 3
504860
Udal'tsova ul, 17k1
Udal'tsova st., 17k1
503552
Bryusov per, 6
Bryusov per., 6
510550
Not all objects, available in the agency database, displayed here.
Please, call us +7 495 023 88 44